Legostaeva

 

Yana Legostaeva, Ph.D.

Senior Research Scientist, Laboratory of Permafrost Groundwater and Geochemistry

 

 

Tel.: (4112) 390-851
Email: ylego@mail.ru

 

Pustaya knopka Publications2